måndag 28 februari 2011

Kloka ord

" Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom/henne där han/hon är och börja just där. 
Den som inte kan det lurar sig själv när han/hon tror att han/hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag förvisso förstå mer än vad han/hon gör men först och främst förstå det han/hon förstår. 
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom/henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte det så kan jag inte heller hjälpa någon" 
                                                                        
                                                                                                                                            
Kirkegaard

1 kommentar:

Anonym sa...

kloka ord Karin =) / DW