fredag 26 oktober 2012

Hur påverkar fysisk aktivitet din kropp?

Av träning så mår man mycket bättre och man känner att man orkar mycket mer. 
Här kommer även flera saker som den fysiska aktiviteten bidrar med/motverkar (dessa finns det forskning bakom).

-Minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar
-Ger kraftig minskning av åldersdiabetes
-Minskad risk för frakturer (förebygger benskörhet och ökar benmassan)
-Ökar muskelstyrkan och hållfastheten i senor och

ligament
-Förbättrar balans- och koordinationsförmåga
-Minskad risk för tjocktarmscancer
-Ökad kondition
-Förbättrad psykisk hälsa (allmänt välbefinnande)¨
-Minskad risk för belastningsskador
-Bättre stresstolerans (och minskning av nedstämdhet)
-Minskar risk för övervikt och underlättar att behålla idealvikt
-Bättre självuppfattning och självförtroende
-Inlärningsförmågan ökar
-Stimulerar barns sociala och mentala utveckling
-Bättre koncentrationsförmåga
-Ger bättre livskvalitet


3 kommentarer:

osterman sa...

Finns det forskning bakom första påståendet också?

Kan du inte lista de negativa sakerna också, så det blir lite mer "oberoende undersökning" än bara ett försök att sälja in träning? =)

Svart Karin Karlsson / Karin Svart sa...

Haha ja det är nog det påståendet som det finns mest forskning bakom! =)

Negativa???? Vad finns det för negativa saker och btw man ska aldrig fokusera på något som är negativt.
Så svaret blir blankt nej =)

osterman sa...

Hungern (!!), tröttheten, ekonomiska kostnaderna, skaderisk när man gör fel m.m.

Så klart du inte vill det, är ju så sekter jobbar ;-)